Documenten

Statuten en beleidsplan

Statuten
Beleidsplan 2018-2023 en activiteitenplan.

Regelingen

Interne gedragscode
Klachtenregeling
Privacyverklaring
Regeling invloed en zeggenschap
Bestuursreglement

Jaarverslag

Jaarverslag 2019