Documenten

Statuten en beleidsplan

Statuten
Beleidsplan 2018-2023

Regelingen

Interne gedragscode
Klachtenregeling
Privacyverklaring
Regeling invloed en zeggenschap
Bestuursreglement

Jaarverslag

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Jaarplan

Jaarplan 2022