Onderzoek

Er is nog veel onbekend over het ontstaan en het verloop van Dupuytren en verwante ziekten. Meer is al bekend over verschillende behandelwijzen. Onderzoek is nodig en nuttig voor het ontwikkelen van kennis. Dat kan onderzoek zijn naar de onderliggende anatomie, naar het ontstaan, naar eventuele risicofactoren, naar soorten behandelingen. Bij elk onderzoek is aangegeven of het afgerond is of nog loopt. Hier vindt u onderzoek waarbij de stichting betrokken is en/of waarover we in de nieuwsbrief hebben gepubliceerd.

2024

Onderzoek ‘Radiotherapie bij Dupuytren’ (lopend)

In Australië loopt een groot onderzoek naar radiotherapie als behandeling bij Dupuytren. In deze studie wordt gekeken of radiotherapie effectief is in het vroege stadium van de ziekte, maar ook als aanvulling op een operatie (verwijderen van weefsel of doorprikken met naald). Het UMCG heeft zich met de afdelingen radiotherapie en plastische chirurgie aangesloten bij dit onderzoek. Meer hierover leest u op de website van het UMCG. Tijdens de bijeenkomst in Apeldoorn (2023) vertelden dr. Roel Steenbakkers en Anneke de Haan MSc over Radiotherapie bij Dupuytren en Ledderhose, zie verslag.

LEDRAD onderzoek naar radiotherapie bij Ledderhose (afgerond)

Heeft radiotherapie een positief effect op de pijn bij patiënten met de ziekte van Ledderhose? Momenteel is er nog geen aanbevolen behandeling voor patiënten met klachten van de Ledderhose aandoening. De huidige behandelmethodes zijn beperkt en operaties aan voeten kunnen ook schade toebrengen. Radiotherapie is in de laatste decennia steeds vaker naar voren gebracht als behandeloptie voor Ledderhose. Het LEDRAD-onderzoek heeft aangetoond dat radiotherapie een zeer goed effect heeft. Anneke de Haan MSc vertelde over dit onderzoek tijdens de bijeenkomst van 2023, zie het verslag. Anneke de Haan heeft voor dit onderzoek  International Dupuytren Award 2024 gekregen inde categorie Klinisch Onderzoek. Inmiddels is een aanvraag ingediend bij de Nederlandse Zorg Autoriteit om radiotherapie te vergoeden uit de basisverzekering. Deze aanvraag is van harte ondersteund door Stichting Dupuytren Nederland.

Internationale Dupuytren Databank onderzoek (lopend)

Wat voor ziekte Dupuytren is, is nog grotendeels onduidelijk. Daarmee is ook het vinden van een eventueel medicijn om de biologisch ernstige vorm van Dupuytren te behandelen lastig. De Dupuytren Research Group doet onderzoek. Een Nederlandse samenvatting van een blog van dr. Charles Eaton hierover is hier te lezen en deblogs van Charles Eaton (Engelstalig) vindt u hier.

In maart 2021 is de stichting benaderd door dr. Charles Eaton, voorzitter van de Dupuytren Research Group (DRG), gevestigd in Florida, Verenigde Staten. Zij zijn bezig met het opzetten van een Internationale Dupuytren Data Bank. Diegenen die willen overwegen aan deze databank mee te werken kunnen zich nog steeds inschrijven via deze link waar ook nadere informatie over doel en opzet van de databank staat vermeld. Over dit verzoek van de DRG hebben wij advies gevraagd aan de leden van onze Wetenschappelijke Adviesraad. Zij zien de meerwaarde in het deelnemen aan deze databank.

2023

Onderzoek naar natuurlijk beloop van de ziekte van Dupuytren

Onderzoek naar het natuurlijk beloop van de ziekte van Dupuytren. Hieraan deden 258 patiënten bij het UMCG mee. Een publicatie van Dieuwke Broekstra e.a. kreeg de International Dupuytren Award 2023. Het artikel (Engelstalig) over de eerste vijf jaar vindt u hier.

Onderzoek naar diagnose Dupuytren gesteld bij de huisarts

Dupuytren komt relatief vaak voor en wordt vaak als eerste door een huisarts gezien. Dr. Michiel de Boer, universitair hoofddocent bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, vertelt in een webinar over dit onderzoek in Noord Nederland naar de diagnose Dupuytren gesteld bij de huisarts. Kijk het webinar hier terug.

Onderzoek naar verloop, risicofactoren en behandeling bij Dupuytren (afgerond)

Bente van den Berge promoveerde op 30 augustus 2023 aan de Rijks Universiteit Groningen op onderzoek naar Dupuytren. Een Nederlandse samenvatting leest u op de website van het UMCG. In het webinar van juni 2023 wordt een onderdeel van dit onderzoek besproken, zie hier (vanaf 36 minuten).

Onderzoek naar relatie zwaar handwerk en Dupuytren (afgerond)

Recent onderzoek laat zien dat er een relatie is tussen zwaar handwerk en het ontstaan van de ziekte van Dupuytren. Dr. Dieuwke Broekstra, epidemioloog en onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Groningen vertelde over dit onderzoek tijdens het webinar op woensdag 7 juni 2023. U kijkt het webinar hier terug (vanaf 31 minuten).  

2022

Onderzoek genetische factoren Dupuytren

Op 12 oktober 2022 promoveerde Sophie Riesmeijer op haar onderzoek naar onderzoek naar genetische factoren die het risico op het ontstaan van de ziekte van Dupuytren verhogen. Ook onderzocht zij of die factoren kunnen voorspellen hoe ernstig de ziekte zich ontwikkelt. Een korte introductie op haar onderzoek en een link naar het proefschrift vindt u hier.

RIDD-studie naar anti-TNF alpha (afgerond)

In 2022 zijn de resultaten van de RIDD-studie gepubliceerd. Lees hier een korte beschrijving (Engelstalig). Bij dit onderzoek is een medicijn dat normaal gesproken gebruikt wordt voor de behandeling van reuma, gebruikt voor de behandeling van Dupuytren: anti-TNF-alpha (Adalimumab). Het onderzoek naar het effect van deze behandeling op de ziekte van Dupuytren liep in verschillende klinieken in het Verenigd Koninkrijk en in het UMC Groningen. Hier vindt u achtergrondinformatie.

Vragenlijst over patiëntervaringen met Q10 bij Dupuytren

Tijdens het webinar over Dupuytren in september 2021 (vanaf 25 minuten) stelden verschillende deelnemers vragen over een mogelijk positief effect van het voedingssupplement Q10. Op die vragen is dr. Mariëtta Bertleff, hand- en polschirurg van HandsOnCare, tijdens het webinar uitgebreid ingegaan. In de periode maart 2022 tot begin 2024 heeft dr. M. Bertleff een online vragenlijst opengesteld voor patiënten met Dupuytren over het gebruik van het voedingssupplement Q10. De vragenlijst is door 59 patiënten ingevuld. De resultaten zijn weergegeven https://voedingssupplementenindespreekkamer.nl/dupuytren-en-q10

Onderzoek naar Ervaringen van patiënten met het behandeltraject van Dupuytren (afgerond)

UMCG Groningen heeft onderzoek gedaan naar patiëntervaringen bij het hele behandeltraject van huisarts tot en met handtherapeut. De resultaten onder de eigen patiënten van het UMCG en patiënten aangesloten bij de Stichting Dupuytren Nederland zijn inmiddels gepubliceerd. De volledige rapportage leest u hier, de samenvatting hier. De stichting heeft in oktober 2021 alle ontvangers van de nieuwsbrief gevraagd ook deel te nemen aan dit onderzoek.

2021

International Dupuytren Conference (afgerond)

In het najaar van 2021 vond deze internationale conferentie plaats; vanwege Covid dit keer online. In zes avondsessies presenteerden onderzoekers hun resultaten en gingen in op vragen van de deelnemers. De video’s van de presentaties en discussies vindt u hier (Engelstalig). De volgende conferentie vindt plaats in 2025 in Brussel.

Onderzoek naar patiëntervaringen met behandeling van Dupuytren (afgerond)

Begin 2021 is een onderzoek gepubliceerd naar demografische kenmerken, risicofactoren en tevredenheid over de behandeling door dr. Mariëtta Bertleff en dr. Wim Theuvenet, beiden hand- en polschirurgen verbonden aan de HandsOncare behandelklinieken. Een enquête is voorgelegd aan circa 330 patiënten met de diagnose Dupuytren die hun polikliniek bezochten tussen 2017 en 2020.  Het volledige rapport (7 pagina’s) is hier te lezen.

2020

Onderzoek naar de ervaringen van Dupuytren patiënten met de huisarts (afgerond)

In de nieuwsbrief van mei 2020 riep de stichting op om mee te doen aan dit onderzoek van Dupuytren Nederland. Het Nederlands Huisartsen Genootschap wilde de behandelrichtlijn voor huisartsen voor de ziekte van Dupuytren herzien en wilde daarvoor graag de input van patiënten gebruiken. Hier leest u de anonieme resultaten van het onderzoek. Aan dit onderzoek hebben 241 respondenten meegedaan ofwel 67% van de uitgezonden uitnodigingen.