RIDD-studie: behandeling van Dupuytren met anti-TNF-alpha

In 2019 is de RIDD-studie van start gegaan. Bij dit onderzoek wordt een medicijn dat normaal gesproken gebruikt wordt voor de behandeling van reuma, gebruikt voor de behandeling van Dupuytren: anti-TNF-alpha.

Het onderzoek naar het effect van deze behandeling op de ziekte van Dupuytren loopt in verschillende klinieken in het Verenigd Koninkrijk en in het UMC Groningen. 

Er is op dit moment geen mogelijk voor nieuwe deelnemers om aan dit onderzoek mee te doen.

Achtergrondinformatie

Bij mensen met de ziekte van Dupuytren veranderen normale bindweefselcellen in de handpalm in Dupuytren-cellen. De Dupuytren-cellen bevatten een soort trekkende touwtjes die uiteindelijk voor de kromstand zorgen. Tijdens deze studie wordt onderzocht of een stofje dat betrokken is bij deze celverandering geblokkeerd kan worden door het medicijn anti-TNF-alpha. Dit medicijn wordt ingespoten, dus via een injectie.

Wanneer er door de injecties met dit medicijn minder Dupuytren-cellen ontstaan, zou het proces van de vorming van knobbels en strengen vertraagd kunnen worden of zelfs helemaal stoppen. Dat is in ieder geval de theorie. Er zijn echter verschillende stofjes betrokken bij de verandering van bindweefselcel naar Dupuytren-cellen. Dus om te kijken of de theorie ook in de praktijk werkt, is onderzoek nodig.

Het is de eerste keer dat Dupuytren behandeld wordt met een medicijn dat ingrijpt op het mechanisme, wat de onderzoeksgroep de DUPUYTREN AWARD 2019 opleverde! 

Als patiëntenvereniging kijken we dan ook uit naar de resultaten van het onderzoek!

Hoe verloopt het onderzoek?

Er zijn momenteel 181 deelnemers aan de RIDD-studie. Hiervan zijn er 34 in Groningen geïncludeerd, 30 in Edinburgh en 117 in Oxford. In totaal hebben op dit moment 27 mensen de studie afgerond.

Komt het medicijn op de markt voor alle patiënten?

Dat is nog niet bekend. Eerst moet bewezen worden dat het medicijn echt werkt. Daarna spelen er twee zaken een rol. Het medicijn is nu geregistreerd voor verschillende indicaties, maar nog niet voor de ziekte van Dupuytren. Dit moet eerst gebeuren voordat het hiervoor gebruikt mag worden buiten de RIDD-studie om.

Het tweede punt is de vergoeding door de verzekering.  Als anti-TNF-alpha geregistreerd wordt als medicijn tegen de ziekte van Dupuytren, mag het voorgeschreven worden, maar wordt het nog niet direct vergoed. Om het middel ook vergoed te krijgen, moet worden aangetoond dat het financieel uit kan het middel te gebruiken.