Regeling invloed en zeggenschap

Invloed en zeggenschap van aangesloten deelnemers

De Stichting Dupuytren Nederland is statutair een Stichting. Er zijn statuten opgesteld. De statuten vindt u hier (link). Donateurs van de Stichting Dupuytren Nederland doneren jaarlijks minimaal € 25. Het bestuur wil donateurs graag betrekken bij de Stichting Dupuytren Nederland. Donateurs worden aangesloten deelnemers genoemd, zij worden geinformeerd over de beleidskeuzes die het bestuur maakt. Ook vraagt het bestuur actief naar wensen en ideeen die leven bij de aangesloten deelnemers.

Invloed en zeggenschap van derde partijen zoals adverteerders en sponsors

Om de doelgroep van de Stichting Dupuytren Nederland te kunnen informeren over producten en middelen die de kwaliteit van leven van mensen met de ziekte van Dupuytren of een aanverwante ziekte kunnen verbeteren, zijn er contacten tussen bestuur/vrijwilligers van de Stichting en commerciële bedrijven.

Artikelen over producten/middelen in nieuwsbrieven en op de website

De Stichting Dupuytren Nederland beveelt geen product of middel aan. Een artikel dat informatie bevat over een product of middel zal altijd getoetst worden op objectiviteit. In eerste instantie door het bestuur en bij twijfel door de wetenschappelijke adviesraad. Waar mogelijk en toepasbaar zal in de artikelen gebruik worden gemaakt van de expertise van de wetenschappelijke adviesraad en/of externe (para)medische deskundigen. Bij artikelen van persoonlijke aard waarin een product of middel wordt genoemd, zal, indien van toepassing, altijd een disclaimer worden geplaatst.

Openheid en transparantie

Zowel in het jaarverslag als in de jaarrekening (vastgesteld door een onafhankelijke accountant) zal de Stichting Dupuytren Nederland transparant verslag doen over gelden. Aangesloten deelnemers kunnen om informatie vragen aan het bestuur. Er wordt altijd conform de daarvoor geldende regels verantwoording afgelegd aan de subsidieverstrekker.

Onafhankelijkheid

De stichting is geheel onafhankelijk: wij worden gefinancierd met giften en accepteren geen bijdragen van medische bedrijven, ziekenhuizen of de farmaceutische industrie. Deze instellingen of bedrijven met een commercieel belang bij de behandeling van de ziekte van Dupuytren kunnen daarom geen lid worden van de stichting Dupuytren Nederland.