Ledderhose

Naast Dupuytren in de hand komt deze bindweefselaandoening in de voetzool voor. De aandoening in de voetzool wordt de ziekte van Ledderhose genoemd.

Wat is Ledderhose

Bij de ziekte van Ledderhose vormen zich verdikkingen en/of knobbels in het bindweefsel onder de voet. Het komt ook best veel voor en soms in combinatie met de ziekte van Dupuytren, waarmee het verwant is. Net als bij Dupuytren zijn de knobbels goedaardig. Ledderhose is niet te genezen; wel zijn er verschillende behandelingen die de klachten kunnen beperken.
De naamgever van deze ziekte was een Duitse arts, Georg Ledderhose.

Wat zijn de symptomen?

De verdikkingen en/of knobbels worden meestal aangetroffen in de boog van de voet. Aanvankelijk zijn de verdikkingen en/of knobbels meestal pijnloos. Naarmate de ziekte zich verder ontwikkelt, kunnen patiënten pijnklachten ervaren tijdens het lopen, maar ook in een rustsituatie.

Wie stelt de diagnose?

Niet alle huisartsen zijn goed bekend met Ledderhose. Het is dan ook belangrijk dat je bij een vermoeden aandringt op een verwijzing naar een specialist. Dit kan een plastisch chirurg, revalidatiearts of een orthopeed zijn. Podotherapeuten en podologen zijn meestal wel bekend met Ledderhose. Zij kunnen ook een rol spelen bij een juiste diagnose of helpen door zooltjes aan te meten die de druk op de knobbels wegnemen.

Welke hulpmiddelen zijn er?

De meeste patiënten worden geholpen met een inlegzool die de druk op de knobbel in de voet vermindert, waardoor de aandoening dragelijker wordt.

Meer weten?

In het webinar van 17 mei 2022 geeft drs. Anneke de Haan (onderzoeker bij het UMCG) een presentatie over het onderzoek naar de ziekte van Ledderhose (Ledrad-studie). (In de video vanaf 30’:50”).