Dupuytren

De ziekte van Dupuytren is een bindweefselziekte in de hand. Gerelateerd zijn de ziekte van Ledderhose (aan de voet) en de ziekte van Peyronie (aan de penis).

De naamgever van deze ziekte was Guillaume Dupuytren, een Franse arts. In 1832 gaf hij een beroemd college over de ziekte. De symptomen van deze ziekte waren ook daarvoor al lang bekend.

Wat is Dupuytren?

Dupuytren is een ziekte die zich voordoet in de vingers en handpalm. Aan de binnenkant van je hand, vlak onder de huid, ligt de peesplaat. Die zorgt ervoor dat je huid verbonden is met de lagen eronder. Bij de ziekte van Dupuytren verandert er iets in het weefsel van de peesplaat: normale bindweefselcellen in de handpalm veranderen in gespierde bindweefselcellen. Deze Dupuytren-cellen bevatten een soort spiertjes die uiteindelijk voor een kromstand kunnen zorgen. Het weefsel van de peesplaat wordt dik en er ontstaan harde knobbels en strengen. Je vingers, vooral je pink, ringvinger en middelvinger, kunnen geleidelijk krom gaan staan waardoor je je hand(en) niet goed meer kunt gebruiken. De ziekte heet daarom ook wel contractuur van Dupuytren.

Wat zijn de symptomen?

De aandoening begint meestal met een knobbeltje in de handpalm, tussen de huid en pezen. De knobbels  kunnen samengroeien  tot strengen, die de vinger kromtrekken. Soms ontstaat de streng binnen enkele maanden, soms kan het jarenlang duren. Meestal begint de ziekte bij de pink of ringvinger, maar het kan bij alle vijf de vingers voorkomen. De knobbels kunnen pijnlijk zijn en de functionaliteit van de hand kan beperkt worden. Belangrijk: probeer de vingers niet terug te overstrekken! Dat werkt mogelijk averechts; het oprekken kan de Dupuytren-cellen activeren.

Wie stelt de diagnose?

In het algemeen stelt de huisarts de diagnose. De huisarts volgt daarbij de standaard Hand- en Polsklachten van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), meer specifiek: diagnostiek en beleid bij contractuur van Dupuytren. Deze standaard is in 2021 herzien. Stichting Dupuytren Nederland was betrokken bij deze herziening. De nieuwe richtlijn Hand- en polsklachten vindt u hier https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/hand-en-polsklachten

Welke hulpmiddelen zijn er?

Aangeraden wordt fietshandschoenen te gebruiken bij activiteiten die pijnlijk zijn. Wanneer je vingers krom gaan staan, ga je waarschijnlijk ongemerkt dingen anders doen. Er zijn vast dingen die je niet goed meer kunt, zoals je handschoenen aandoen, iets uit je broekzak halen of applaudisseren. En soms moet je zoeken naar oplossingen, gebruikmaken van een hulpmiddel, of iemand vragen je te helpen.

Verder kan het nuttig zijn te kijken bij www.hulpmiddelenwijzer.nl of bij Dupuytren Society UK practical aids (Engelstalig).

Meer weten?