LedRad-studie

In de LedRad-studie wordt onderzoek gedaan naar de behandeling van de ziekte van Ledderhose met radiotherapie. 

Diverse studies tonen aan dat radiotherapie effectief is bij de behandeling van patiënten met de ziekte van Ledderhose. Er is echter nog nooit een gerandomiseerde studie uitgevoerd waarbij de behandeling met radiotherapie werd vergeleken met het natuurlijk beloop van deze aandoening. Om deze reden vergoeden zorgverzekeraars de behandeling met radiotherapie bij de ziekte van Ledderhose niet. Daarom is het initiatief genomen voor het uitvoeren van de LedRad-studie.

Deelnemende centra

Nieuwsbrief

Lees hier de laatste nieuwsbrief van de LedRadstudie (mei 2020).

Meer informatie?

Neem contact op met mevr. drs. A. de Haan, promovendus LedRad-studie: a.de.haan01@umcg.nl of +31 050 – 361 0473.