Behandeling van de ziekte van Ledderhose

Naast Dupuytren in de hand, komt deze bindweefselaandoening in de voetzool voor. De aandoening in de voetzool wordt de ziekte van Ledderhose genoemd.

Welke behandeling is mogelijk bij de Ziekte van Ledderhose

Het begint bij de juiste diagnose; die kan alleen een arts geven. Niet alle huisartsen zijn goed bekend met de Ziekte van Ledderhose. Het is dan ook belangrijk dat je bij een vermoeden aandringt op een verwijzing naar een specialist. Dit kan een plastisch chirurg, revalidatiearts of een orthopeed zijn. Podotherapeuten en podologen zijn meestal wel bekend met Ledderhose. Zij kunnen ook een rol spelen bij een juiste diagnose of helpen door zooltjes aan te meten die de druk op de knobbels wegnemen. Een effectieve behandeling met een langdurig resultaat die wordt vergoed, is op dit moment nog niet beschikbaar.

Welke behandelmethoden zijn er voor Ledderhose?

Inlegzool en schoeisel

Zachte inlegzolen in schoenen kunnen de pijn verminderen. Soms kunnen in de zolen uitsparingen worden gemaakt, waarmee de druk op de verdikkingen en/of knobbels wordt verminderd. Het kan uitkomst bieden om de zwellingen in het voetgewelf zachter te maken door ze in te spuiten met corticosteroïden. Dit kan gedurende enkele maanden tot een jaar helpen, samen met steunzolen. Welke inlegzool of type schoenen als prettigst wordt ervaren kan per patiënt verschillen. Bij het advies hierover zijn een podoloog/podotherapeut of een revalidatiearts betrokken.

Radiotherapie: bestraling

Radiotherapie lijkt een goede behandelmethode te zijn. Met de bestraling van de verdikkingen en/of knobbels lijken de klachten te verminderen. De verdikkingen en/of knobbels kunnen kleiner worden of zelfs helemaal verdwijnen. In Nederland wordt bestraling (nog) niet vergoed, omdat het wetenschappelijke bewijs nog ontbreekt. Er zijn wel mogelijkheden voor behandeling, maar de kosten zijn aanzienlijk. Sommige patiënten gaan naar Duitsland, waar de behandeling vaker wordt toegepast en daar zijn de kosten lager. In Nederland heeft een studie plaatsgevonden naar deze methode, deze Ledrad studie is in 2022 afgerond.

Steroïde injecties

Voor sommige patiënten leiden steroïde injecties ertoe dat de knobbels zachter worden en de omvang van de knobbel en de pijn verminderen. Vaak zijn meerdere injecties nodig. Dit kan gedurende maanden tot zelfs een jaar goed helpen, samen met de steunzolen. Helaas is de behandeling niet helemaal zonder risico op complicaties. Als de injectie niet goed gezet wordt, kan er een pees geraakt worden. De behandeling moet dan ook gebeuren door een plastisch chirurg die op de hoogte is van en ervaring heeft met deze behandelmethode.

Selectieve fasciëctomie

Hierbij worden zoveel mogelijk knobbels verwijderd. Het operatief verwijderen van de knobbels wordt op dit moment in Nederland slechts zelden gedaan, omdat de kans op bijwerkingen na een operatie groot is en de knobbels vaak terugkomen.