Lopende activiteiten

In de vorige nieuwsbrief berichtten we over het onderzoek naar ervaringen van patiënten voor het gehele behandeltraject van huisarts tot en met handtherapeut. Dit onderzoek… Read More

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Sinds 1 juli 2021 geldt deze nieuwe wet voor, onder meer, alle stichtingen en verenigingen. Deze wet is daarom ook voor onze stichting van toepassing. Read More

Preventieve werking Q10 bij Dupuytren

Tijdens het webinar over Dupuytren op 28 september 2021 hebben verscheidene deelnemers vragen gesteld over een mogelijk positief effect van het voedingssupplement Q10. Op die… Read More

In voorbereiding

Het verstrekken van betrouwbare informatie over de ziekte van Dupuytren, Peyronie en Ledderhose en de behandelmogelijkheden is een belangrijk doel van onze stichting. Fysieke bijeenkomst… Read More