Preventieve werking Q10 bij Dupuytren

Tijdens het webinar over Dupuytren op 28 september 2021 hebben verscheidene deelnemers vragen gesteld over een mogelijk positief effect van het voedingssupplement Q10. Op die vragen is dr. Mariëtta Bertleff, hand- en polschirurg van HandsOnCare, tijdens het webinar uitgebreid ingegaan.

Veel patiënten die de poliklinieken van HandsOnCare bezoeken met Dupuytren stellen de vraag of er preventief iets te doen is om het proces te remmen of om de strengen te verzachten. Uit sommige onderzoeken komt namelijk naar voren dat het innemen van het voedingssupplement Q10 mogelijk een gunstig effect kan hebben. Inmiddels is dr. Bertleff met een studie gestart naar het effect van Q10 op Dupuytren in de hand.

Diegenen die geïnteresseerd zijn aan dit onderzoek deel te nemen kunnen voor nadere informatie contact opnemen via het email-adres: info@handsoncare.nl . Daar kunt u ook een document verkrijgen over de werking van Q10, met informatie over waarop te letten bij aanschaf van Q10.

Voor rechtstreekse toegang tot de enquête van HandsOnCare kunt u gebruik maken van de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/2J6825B