Overig

Onderzoek naar ervaringen van patiënten tijdens het behandeltraject door UMCG
UMCG Groningen doet onderzoek naar patiëntervaringen bij het hele behandeltraject van huisarts tot en met handtherapeut. Lees verder bij Onderzoek.

International Conference on Dupuytren Disease and Related Diseases 2021
Het bestuur de stichting volgt deze internationale online conferentie van handchirurgen met veel belangstelling. Het programma van de zes online sessies in de periode september – december 2021 (inclusief video-opnamen van de sprekers) vindt u hier.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Per 1 juli 2021 treedt deze wet in werking voor alle rechtspersonen, dus ook voor de Stichting Dupuytren Nederland. Het bestuur is hard aan het werk om zo snel mogelijk volledig te voldoen aan de vereisten in deze wet.

Bijdrage aan nieuwe behandelrichtlijn voor het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Onlangs heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de NHG-Standaard ‘Hand- en Polsklachten’ herzien; deze is eind februari 2021 gepubliceerd op de website van het NHG. De vorige richtlijn dateerde van 2010. Onze stichting is gevraagd hiervoor input te geven. We hebben dat onder meer gedaan door de resultaten van onze enquête van mei 2020 over de ervaringen van onze aangesloten deelnemers met het huisartsentraject in te brengen. We hebben ook op verschillende momenten onze zienswijze op de nieuwe conceptrichtlijn gegeven. U kunt de nieuwe richtlijn hier lezen.

Nieuwe behandelrichtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft in januari 2023 een nieuwe behandelrichtlijn vastgesteld, de vorige was uit 2012. Het initiatief voor deze nieuwe richtlijn is afkomstig van de NVPC. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met onder meer vertegenwoordigers vanuit de chirurgen en fysiotherapeuten. Onze stichting is vorig jaar gevraagd te participeren in de werkgroep voor het opstellen van deze nieuwe behandelrichtlijn vanuit het patiënten perspectief. Tijdens de webinar van 17 januari heeft Dr. Marius Kemler (plastisch chirurg en voorzitter van de Richtlijncommissie) een toelichting gegeven op de nieuwe richtlijn. U kunt het webinar terug zien op onze website.

Jaarverslagen
De stichting brengt ieder jaar een jaarverslag uit. U vindt de jaarverslagen hier.