17 januari 2023

Webinar: Dupuytren verder toegelicht

Deel 1: Wat is Dupuytren (Leo Sparreboom, voorzitter Stichting Dupuytren Nederland)

Deel 2: dr. Marius Kemler (Nieuwe richtlijn ziekte van Dupuytren)

Deel 3: Sophie Riesmeijer (Genetische factoren Dupuytren)